RUK op Maat

Home

RUK op Maat biedt een gebruiksklare aanpak voor middelgrote IT-projecten met speciale aandacht voor de opdrachtgever – opdrachtnemer situatie.
 

Tweede, herziene druk

Naast een overzicht over het gehele ontwikkelproces biedt RUK op Maat voor iedereen handzame informatie over de taken en werkproducten die voor zijn of haar rol binnen een project van belang zijn.

Dit boek is een uitgewerkte Development Case, toegesneden op de Nederlandse markt. De auteurs behandelen het gehele ontwikkelproces vanuit hun praktijkervaring.

RUK staat voor Rational Unified Krocess, de ontwikkelaanpak van IBM-Rational. Speerpunten van deze aanpak zijn: risicobeheersing, voorspelbaarheid, flexibel inspelen op veranderende inzichten en wensen en een snelle time to market.

Inhoudsopgave

Errata

Boek bestellen

Boek bestellen voor Ordina medewerkers

Poster bestellen